راز پنهان

...

[ ۱۳٩۳/٢/٧ ] [ ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


...

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ ] [ ٦:٠۳ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


دلم...

دلم کمی خدا می خواهد

کمی سکوت... کمی اخرت...

کمی دل بریدن می خواهد...

کمی اشک... کمی بهت...

کمی اغوش اسمان...

دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست...

و یک خدا تا کمی با هم قدم بزنیم...

همین...

[ ۱۳٩٢/۱۱/٦ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


تو

هرکسی رو می تونستم دوست داشته باشم

اگر

دوست داشتن "تو" رو تجربه نکرده بودم...

[ ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ ] [ ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


نمیدانم...

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی می کنم

نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم

یا هیزم شکن پیر...

[ ۱۳٩٢/٩/٢٠ ] [ ٥:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


حکـــــــم

 


دم از بازی حکـــــــم میزنی ... !


دم از حکــم دل میزنی


پس به زبان " قمــــــــــار " برایت میگویم !

... قمـــار زندگی را به کسی باختم که " تک " " دل " را با " خشـــت " برید


جریمه اش " یک عمر"" حســــرت" شد!


... باخت ِ زیبایی بود!


یاد گرفتم به "دل" ، "دل" نبندم!


یاد گرفتم از روی "دل" حکم نکنم!


"دل" را باید " بُــر" زد

[ ۱۳٩٢/۸/۳٠ ] [ ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


بی کلام

بی کلام اینجا باش...

بودنت با دل من...

بی صدا هم زیباست...

[ ۱۳٩٢/٧/٢۳ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


پاییز

بگذر تابستان

حالم با تو خوب نمی شود..پاییز حال مرا خوب می شناسد..

پاییز دلگیر نیست..دلم گیرپاییز است..

 

 

[ ۱۳٩٢/٦/٢٤ ] [ ۱:٤۸ ‎ق.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


دل تنگی...

دل من می گیرد از نبودن هایت...

و تو انگار مرا یادت نیست...

راستی...چرا دلت برایم تتگ نمی شود؟...

[ ۱۳٩٢/٦/۱۱ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


سنگسار

اگر بدانند باتو در رویاهایم تاکجاها رفته ام...

سنگسارم میکنند!

[ ۱۳٩٢/٥/٢٦ ] [ ۳:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


دست هایم خالی اند...

دست هایم خالی اند...

جای خالی دست های تو را هیچ کس برایم پر نمی کند

راست میگفت شاملو...

دست های خالی را باید بر سر کوبید

 

[ ۱۳٩٢/٥/۱٢ ] [ ٢:٤۸ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


...

اگر زن دیگری مرد شما را دزدید

هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد

مردان واقعی دزدیده نمی شوند

[ ۱۳٩٢/٤/٢٦ ] [ ۱:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


چرا؟

 

غمگینم...

همانند مرد هزار چهره که میگفت:

نمیدونم چرا هی تو زندگیم نمیشه

[ ۱۳٩٢/٤/۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


خدایا.....

 

خـــــــــــــــــــــــــــدا یــــــــــــــا!!!!

غـــــلط کــــــــردم گــــفـتـم مــواظبـش بــــــــاش...

تـــــو بـــرش گـــردون خــــودم مــثـل چــــشام مـــواظـبـشم !!!!

[ ۱۳٩٢/۳/۱٤ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]


عاشق و معشوق

 

یک طرف جنگل ... یک طرف دریاو من همان جاده ی میان این دو هستمکه محکومم به لذت بردن از راه دورنه رسیدن به هیچ کدامبد دردیست که عاشق باشی و راهی برای رسیدن به معشوقه ات

نداشته باشی

[ ۱۳٩٢/۳/٦ ] [ ٢:٤٦ ‎ب.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]