راز پنهان

با تو حرف دارم

ایـن روزهـا،بـا تـو،بـه وسـعـت تـمـام نـداشـتـه هـایـم،حـرف
دارم...امـا مـجـالـی نـیـسـت تـا بـنـشـیـنـی بـه پـای ایـن هـمـه
حـرف، دلـم تـنـگ اسـت،فـقـط بـرای حـرف زدن بـا
تـو... دیـگـر نـمـیـدانـم چـه کـنـم، یـا چـه بـگـویـم...خـسـتـه ام،کـمـی
هـم بـیـشـتـر... فـراتـر از تـصـورت... سـخـت اسـت بـرای...

 

[ ۱۳٩۱/٩/۱٥ ] [ ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]