راز پنهان

؟؟؟

 

"زن" نیستم اگر زنانه پای عشـــــــــــــــقم نایستم!

من از قبیله ی "زلــــــــــــــــــــیخا" آمده ام...

انقدر عشــــــــــقت را جار می زنم تا خدا برایم کَف بزند!

فرقی نمی کند فرشـــــــــــــــــته باشی یا آدم

یوســــــــــــف باشی یا سلیمان

قالیچه ی دل من بدون اسم رمـــــــــز ِ نام ِ "تو" پـــــــرواز نمی
کند...

زنـــــــــــــانه پای این عشــــــــــــق می ایستم...مـــــــــــــــــردانه دوســــــــــــــــتم داری؟؟؟؟؟!!

[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ ] [ ۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ مینا ] [ نظرات () ]