یاد گرفته ام

همه چیز را یاد گرفته ام!

یاد گرفته ام! که چگونه بی صدا بگریم

یاد گرفته ام! که هق هق گریه هایم را با بالشم بی صدا کنم

تو نگرانم نشو ، همه چیز را یاد گرفته ام!

یاد گرفته ام! چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی

/ 2 نظر / 9 بازدید

ما خیلی احساسمون شبیه همه... فقط هیچ وقت نتونستیم همدیگرو خوب درک کنیم....[ناراحت]

هستی

میگم مثل خودمی میدونم[ناراحت]