تو

آهاى تویى که دارى جاى منو میگیرى
یادت باشه ..

کم حوصله است...
شاید به ظاهر جدى باشه ولى قلب مهربونى داره...

بد قول نیست اما گاهى گرفتار است...

تو دار است...

خسته که باشه بهتره تنهاش بزارى...

اگه بخواد باهات حرف بزنه خودش میگه...

او همه چیزِ من است حق ندارى اذیتش کنی ...!

/ 4 نظر / 10 بازدید

آهاى تویى که دارى جاى منو میگیرى یادت باشه .. کم حوصله است... شاید به ظاهر جدى باشه ولى قلب مهربونى داره... بد قول نیست اما گاهى گرفتار است... تو دار است... خسته که باشه بهتره تنهاش بزارى... اگه بخواد باهات حرف بزنه خودش میگه... او همه چیزِ من است حق ندارى اذیتش کنی ...

هیچکس نمیتونه جای تورو بگیره...

الهام

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]

هستی

چرا اینقدر داری اذیتم میکنی با حرفات دست گذاشتی روی نقطه ضعفم تو هم مثل خودمی عشقم[گل]