قسمت

مـیــــ خـواهـمــــ خـودمــــ
را بـرایـتـــــ  فدا کـنـمــــ
ذره ذرهتکـه تـکـه
...
میخـواهـمــــ خـودمــــ را آنــــ قـدر قـسمـتـــــ کـنـمــــ ؛تا هـمـه
بـگویـنـــد :
" خــدا
مـنــــ را قـسمـتـــــ تـو کـــرد ...! "

...

/ 6 نظر / 11 بازدید
طنین

من تست کردم... حماقته رفیق[من نبودم]

sahar

جمله قشنگیه... مرسی مینا جووووووووووووووونم[گل]

الهام

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

KIMIYA

[نگران][ناراحت][گل]

[ماچ][ماچ][لبخند][لبخند] مـیــــ خـواهـمــــ خـودمــــ را بـرایـتـــــ فدا کـنـمــــ

هستی

وقتی عاشق باشی وقتی به اونجایی رسیدی که جونت واسش در بره حاضری ذره ذره فداش بشی اون وقته که...