جسارت می خواهد

جسارت میخواهد... نزدیک شدن به افکار دختری که روزها مردانه با زندگی می جنگد اما... شب ها بالشش از هق هق های دخترانه خیس است!!

/ 9 نظر / 5 بازدید

[گریه]

m

کاشکی گاهی وقتا خدا از پشت اون ابرها میومد بیرون و گوشمو محکم میگرفت و داد میزد که اهاااای!!! بگیربشین سر جات.اینقدر غر نزن.همینه که هست! بعد یه چشمک میزد و اروم توی گوشم میگفت: همه چی درست میشه هواتو دارم...!!!

m

نه دل در دست محبوبي گرفتار، نه سردرکوچه باغي برسردار، از اين بيهوده گرديدن چه حاصل؟، پياده مي شوم، دنيا نگهدار

m

ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا من کیم کز چون تویی بویی رسد جان مرا جان و دل پر درد دارم هم تو در من می‌نگر چون تو پیدا کرده‌ای این راز پنهان مرا

m

دل میرود ز دستم... صاحبدلان خدا را دردا که ((راز پنهان)) خواهد شد آشکارا...

.

m

در شيريني بوسه غرق بوديم که ناگهان شوري اشک را بر لبانم احساس کردم و فهميدم که اين بوسه ي جداييست...

m

شاید دل من عروسکی از چوب است... مثل قصـــــه ی پینوکیــو محبوب است... اما چه دماغـــــــــــی شده این بیچاره... از بس که نوشته: “حال من هم خوب است…!

m

لحظه اي بنشين و در چشم غم آلودم نگر تا زبان اشك من گويد حكايت هاي دلم