دوری

افسانه ها را رها کن،

دوری و دوستی کدام است ،

فاصله هایند که دوستی را می
بلعند،

من اگر نباشم  دیگری جایم را پر می کند،

 به همین سادگی...

/ 5 نظر / 8 بازدید

are vala.

بروی جای تورا یاد کسی می گیرد..... ولی از دوری تو زود دلم میگیرد..... ولی از دوری تو زود دلم میگیرد..... ولی از دوری تو زود دلم میگیرد.....

سمیرا

Cela parait bizarre mais ca marche vraiment ! Tu veux voir le portrait de la personne qui t'aime en secret ? Envoie ce message a 10 personnes et rend toi sur la page http://amour-en-portrait.vu.cx/ tu verras afficher le portrait de la personne qui t'aime. Tu risques d'etre surpris(e) ! ( le portrait est ressemblant a environ 90% ).

طنین

هنوز هستیم......یکی دیگه هم زاپاسمونه.... وای به حال روزی که نباشیم