عاشق

 

مــــــخ = تعــطیل
اعصـــاب = خـــراب

دل = تنـــگ

غم = زیــاد

شادی = کــم

محبت = رفــت

عشق = مُـــرد

عاشق = نیـــست

رفیق = کجــاست

انسانیت = تمـــام شد

رفاقت = یــــخ

بدبختی = تا دلــــت بخواد♥ ولــــی من همچـــنان عـــــاشـــقـــشم ♥

/ 7 نظر / 12 بازدید

مــــــخ = تعــطیل اعصـــاب = خـــراب دل = تنـــگ غم = زیــاد شادی = کــم ♥ ولــــی من همچـــنان عـــــاشـــقـــشم ♥

[بغل]

در من شک لانه کرده بود ، دست های تو چون چشمه یی به سوی من جاری شد و من تازه شدم من یقین کردم یقین را چون عروسکی در آغوش گرفتم و در گهواره ی سال های نخستین به خواب رفتم؛ در دامانت که گهواره ی رؤیاهایم بود . و لبخندِ آن زمانی، به لب هایم برگشت. با تنـ ـت برای تنم لالایی گفتی . چشم های تو با من بود و من چشمهایم را بستم چرا که دست های تو اطمینان بخش بود.

طنین

گفتنش ساده است.... عمل کردن بهش..........................!!![شرمنده]

هستی

شاید[افسوس]

KIMIYA

هه هه![خنده]این عشقه واقعیه![زبان][پلک]آولین آولین!