.......

 
  دختر نمیدانست چه راهی را انتخاب کند

 


پدرش اخرین حرفش را زده بود
او باید بین ثروت پدر و عشق بی پول خود یکی را انتخاب میکرد.


او پسر بی پول را انتخاب کرد
ولی حالا درمانده و خجالت زده راه خانه پدر را درپیش گرفته.
پسر او را بدون ثروت پدر نمی خواست.

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
نیلو

زرشــــــــــــــــــــــکـــ...

طنین

چیز عجیبی نیست... حقیقت محضه.... [گل]