شما؟؟؟

 


تنهایی یعنی هنوز
عاشقش باشی،

 اما “شما” صداش کنی…

چون باید قبول کنی که یه غریبه ست
.

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
m

تنهایی یعنی هنوز عاشقش باشی، اما “شما” صداش کنی…

غریبه.......؟!

طنین

تو را من " تو " کردم.... اینقدر برای من " شما " شما نکن بی لیاقت!!!!

m

" تـــــــــــو " تنها یکی است آن هم تـــــویی مــــــــن دیگران را .. " شما " خطاب می کنم ...