/ 6 نظر / 5 بازدید
m

وااااااااااااااااای.........[گریه]

m

لیز خوردن بهانس تا دستایی رو که دوست داری محکم بگیری ....

m

همدلی کو ؟ تا شوم همراه او ، سر نهم هر جا که خاطر خواه او ! شاید از این تیرگی ها بگذریم ، ره به سوی روشنمایی ها بریم ، می روم ، شاید کسی پیدا شود ، بی تو ، کی این قطره دل ، دریا شود ؟ (فریدون مشیری)

m

راز تمامی نیایش ها و پرستش ها در سرازیر شدن اشک هاست ، اشک ها مقدس اند ، خداوند دل آنهایی را که دوست دارد ، با اشک های عشق پر می کند .

m

گلهای قرمز مال تو گلهای سفید مال من اگه تو فراموشم کردی گلهای قرمز پرپر بشن اگه من فراموشت کردم گلهای سفید کفنم بشه...