یا حسین

/ 5 نظر / 10 بازدید

یا حسین....

طنین

[نگران][ناراحت] دلم پره....دستمو بگیر

طنین

بُنياد ِ مـَـن از پــايــه هـا سُـسـت اسـت کـــه بــا هـَـر تلنگــر تـــو اين طـور مي لــرزم ! اشکـال از ضـربــه هــاي تــو نيست ؛ بــاور کــن !! ايـن کــوه بيهـوده سـَـرپـــا مـانــده اسـت ! ...

الهام

با آب طلا نام حسین قاب کنید / با نام حسین یادی از آب کنید خواهید که سر بلندو جاوید شوید / تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید فرارسیدن ماه محرم تسلیت باد ( التماس دعا )

طنین

دلتنــ ــ گ که میشوے دیگر انتظار معنا ندارد ... یک نگاه کمے نامــهرباטּ ؛ یک واژه ے کــــــــــــــمے دور از انتظار ! یـــــــک لحــظه فاصله، میشــکند بغضت را ...