باران

دمش گرم … باران را میگویم ؛ به شانه ام زد و گفت :

خسته شدی ؟ امروز تو استراحت کن ، من به جات می بارم....

/ 4 نظر / 20 بازدید

[سبز]

امروز همه اش بارون میومد.... چه هوایی بود.....

طنین

اووووووووووووووووووووم..... ولی عاشق بارونم شدیییییییییییییییییییییید