بانو

 

دیگر ....بانــوی هیـــــچ قصه ای ....نخواهم شد
......که این بانـــــــــو .....خود .... قصه بسیـــــار دارد

/ 4 نظر / 11 بازدید
sahar

که این بانو...خود قصه بسیار دارد... خیلی خوب بود[دست][تایید]

الهام

نیاسائید ، زندگی در گذر است ... بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ... چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید ... گوته

هستی

قصه وغصه بسیار دارد...[ناراحت]