حرفی نیست

حرفی نیست...

خودم سکوتت را معنی می کنم!

کاش می فهمیدی،

گــــــــــاهی....

همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت...

روی زمستان را هم کم می کنـــــــــد

/ 1 نظر / 4 بازدید
eshgh

نظرت درباره دین زرتشت چیه بیا طرفم . [گل][قلب]