دنیا

 نباشـــــــی ....

دلم که هیچ ..

دنیا هم تنگ می شود .. !!/ 5 نظر / 4 بازدید
الهام

اون وقته که آدم نمیتونه زندگی کنه[افسوس]

نباشـــــــی .... دلم که هیچ .. دنیا هم تنگ می شود .. !!

سحر

قشنگ مثل بقیه جملاتت

طنین

هیچ وقت هیچ انسانی را تا مقام خدایی ارتقاء ندهید! لعنتی می رود از آن بالا عذاب نازل میکند بدتر از عذاب الهی!

گـــل مینا گــل مینا، ای گــل همیشـــه نازم تـو مثه خـدا میمونی واسـه قلب پــــر نیازم رو تنت تن پوش عشقه منو میکشی همیشه آرزومه مــال مــن شی نگو نه نــگو نمیشه تـــو غزل بانوی عشقی تو یه حس عاشقانه شوق شب بـو ها رو داری وقت گفتن ترانه تو همون ترانه هستی که همیشه می سرودم مثل رازقی قشنگی... ای تمـوم تار و پــودم شبی اومدی به خوابم، واسه من ترانه خوندی دستهـــای منو گرفتی، منو تــا خدا رســوندی اون نـگاه بی گناهت منو مهمــون خــدا کرد آبــی چشمهای نازت منو از خــودم جدا کرد گـــل مینا گـــل مینـا، ای گـــل همیشه نازم تـو مثه خــدا میمونـی واســه قلب پـر نیازم