دست هایم خالی اند...

دست هایم خالی اند...

جای خالی دست های تو را هیچ کس برایم پر نمی کند

راست میگفت شاملو...

دست های خالی را باید بر سر کوبید

 

/ 33 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رها

یــادم بــاشـــد ، امشب بعضی از آرزوهایمــ را دَم ِ در بگذارم تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او … ما بقــی را هم نقــدا” بــا خود بــه گور می بـــرم ما بقــی همــان ” آرزوی بــا تــو بودن ” است نتــرس جانکم ! حتــی آرزوی ِ داشتنت را هم بــه کســی نمی دهم

با سلام دلم هواي هم نفس وهمزبان دارد نكاريد مرا زير شمشاد هاي چرچين پروانه ورنگ

الهام

می خواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم ، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمی شود ! کمی نزدیک تر بیا ، می خواهم با تو بودن را حس کنم . . .

امیر

خدا در دستیست که به یاری میگیری ، در قلبیست که شاد میکنی ... در لبخندیست که به لب مینشانی ... خدا در عطر خوش نانیست ، که به دیگری میدهی در جشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی و آنجاست که عهد میبندی و عمل میکنی ... !

خدایا! آسمانت چه مزه ایست؟ من که همش زمین خوردم....

هستی

دلم تنگ است.دلتنگ تو و دستهایت که دور کمرم حلقه میکردی و همه چیزاهای بعدش...

امیر

همه ماهر شده اند یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد ! اما من … ناشیانه به یک نفر دل میبندم هزاران بار....

الهام

این روزها ، حالم همچون دایره ای می ماند ، که هیچ گوشه ای ، برایش دنج نیست . . .

سايه

آرامـــش یعنــــی : هـر وقت قهـــر کــــردی مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره . .

هستی

بگو تــــــمــــــام تــــو مال من است دلم میخواهد کمی حسادت کنم به خودم....