دوست دارم..."دوستت دارم" را برای روز مبادا مگذارید...

روز مبادا ،هیچگاه خبر نمیدهد!!!

/ 6 نظر / 5 بازدید
طنین

عکسه که برعکسه!!!!!! دردناکه.....خیلی دردناکه رفیق

dooset daram

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ، میرسد همان روزی که به خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیم شب تا صبح را اشک میریختیم

KIMIYA

چه غمگین![ناراحت][گل]

KIMIYA

وقتى(خدا)با یک نقطه(جدا) مى شود از دیگران انتظار ماندن نیست....

هستی

دوستت دارم[ماچ]