خدایـــــــــا.............

خدایا ازتودلگیرم مگه نگفته بودی حق انتخاب
داری.پس چرا انتخابم درکنارم نیست؟
khotooot گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می
کند.....

اصرار.....
به برگشتنش نکنید...

/ 5 نظر / 10 بازدید

آخه چرا...؟؟؟ خب من باید پیش حق انتخابم باشم...

یعنی اون یه نفر خطرناکه...؟

طنین

دقیقا با جمله ات مواااااااااااااااااااااافقم

طنین

برای برگشتنت دعــــــا کافـــــــی نیست! باید وِجــــــــــدان داشته باشی ...!

الهام

نان را از من بگیر اگر می خواهی ! هوا را از من بگیر ! اما خنده ات را نه . . . من دنیای خودرا با آن ساخته ام . . .