...

 

             یه وقـتـایی مـیـرسـهکــه نـه یـادش آرومـت میــکــنــهنــه عـکـسـش

.

.

.

..فـقــــــط بـــایــد خـودش بــاشــهفـقـط خــــــــــــودش...


.

.

.

.

/ 10 نظر / 14 بازدید
sam

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﮑﻠﮏ ﻫﺎﯼ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... [گل][گل][گل]

[افسوس] دیگه خودشم نمیتونه باشه.[افسوس]

sahar

فقط خودش...[اوه] خیلی خوب بود[دست][دست]

سرمه

واقعا موافقم یه وقتایی هیچ کاری و هیچ کسی آدم رو نمیتونه آروم نمیکنه بجز خودش.

KIMIYA

واقعا فقط خود خود خودش باید باشه نه چیز دیگه![ناراحت]

هستی

در آغوش توام ، آرام تر از همیشه ، و ای کاش میشد که همیشه اینجا بمانم، آغوشت را آخرین سرپناه خودم بدانم، اگر عمری باقی نمانده ، در آغوش تو بمیرم…

هستی

در آغوش توام ، رفته ام به رویاهایم ، خواب نمانده ام از این احساسم ، در این خواب و بیداری ، لذت در کنار تو بودن را درک میکنم ،هیچگاه این سرپناه گرم را ترک نمیکنم ، من از عشق نگاه تو خیره شده ام به چشمانت ، هیچگاه برای دیدنت لحظه ای را از دست نمیدهم!