دل

هیچ چیز جای ِ خودش نیست !

یکی بی دل است .. دیگری دو دل !

یکی هم اینجــا بی تــو ......

دل توی ِ دلش نیست ......!

 

/ 4 نظر / 13 بازدید

یکی هم اینجــا بی تــو دل توی دلش نیست

دل............[دلشکسته]

الهام

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

natynatalia

Kheyli like[نیشخند]