...

 
نقشه را تا میزنم
 
و جهان را
 
توی جیبم میگذارم
 
تو فقط چند سانتی متر
 
از من دوری!

 

/ 4 نظر / 11 بازدید

به تموم کسانی که دم از عشق یا عقل می زنن بگید این دعوا را صلح بدن http://rezap502.persianblog.ir/post/518

طنین

در نقطهـ ای ، کمی دور ، کمی نزدیکـــــ او نفس می کشد همین کافی ستـــــــ ....

ای کاش فقط همین چند سانتی متر بود... یا چند کیلومتر....... دوری، خیلی بیشتر از ایناس...