چرا؟؟؟

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ

ﯾﻪ ﺷﺒﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ

ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ

ﻣﯿﺎﯼ

ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮﺍﺏ

ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ

ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ...?

/ 16 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فهیمه

زندگی سه تا پیچ داره،تولد،رفاقت،مرگ، سر پیچ دوم دیدمت،تا پیچ سوم باهاتم[گل]

سرونازشیراز

سسسسسسسسلام دوست خوبم ، امید وارم اوقات تون خوش و وفق مراد بــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــه...... : ...... ممنونتم......[گل][گل][قلب]

سرونازشیراز

سسسسسسسسلام دوست خوبم ، امید وارم اوقات تون خوش و وفق مراد بــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــه...... : ...... ممنونتم......[گل][گل][قلب]

سرونازشیراز

سسسسسسسسلام دوست خوبم ، امید وارم اوقات تون خوش و وفق مراد بــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــه...... : ...... ممنونتم......[گل][گل][قلب]

Milad

سلام ممنون شما هم لینک شدید [چشمک]

باران

وب قشنگیه مطالبشم قشنگه به منم سر بزن خوشحال میشم دوست من[گل]

KIMIYA

شب شکست ، پیمان شکست ، عهدی شکست ، قلبی شکست از شکست هر شکستی بر دلم آهی نشست . . .

هستی

چـقـدر خـوبـه . . . یـکـی بـاشـه یـکـی بـاشـه کـه بـغـلـت کـنـه سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش آرومـت کـنـه هـُرم نـفـس هـاش تـنـت ُ داغ کـنـه عـطـر دسـتـاش مـوهـاتـو نـوازش کـنـه چـقـدر خـوبـه. . . چـقـدر خـوبـه کـه آروم دم گـوشـت بـگـه غـصـه نـخـوری هـا. . . .

میترا

[افسوس]