وفات

raz-e-penhan

چقدر خنده دار است...

شناسنامه ام را میگویم،امروز نگاهش میکردم...

صفحه ی وفاتش سفید است...!با این که سالهاست من مرده ام!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
نیلو

مـــــــــــــــــــــردم چرا مــــــــــــــــردم؟ من خیلی جوون بودمـــــــــــــــ[گریه][گریه]