موضوع انشا

 

موضوع
انشاء : تعطیلات خود را چگونه گذراندید ؟- به نام خدا- فرسنگ ها دور از آغوشش

/ 5 نظر / 4 بازدید

یه تابستون کامل دور از هم..... با یه پاییز............

نه میتونم بهت نزدیکترشم نه میتونم تو این دوری بمونم تقاص این جنون پای کسی نیست خودم میخوام اینجوری بمونم تو این روزای تکراری هنوزم تو تنها فرصت دیوونگیمی خیالت از سرم بیرون نمیره چه باشی چه نباشی زندگیمی

الهام

چهههههههههههه سخت[گریه]

طنین

برای همه پاییز با مهر شروع میشه ! اما پاییز زندگی من ؛ جایی شروع شد که مهرِ تو تموم شد ...

sahar

[ناراحت][گریه][گریه][گریه][ناراحت]