خیلی وقته منتظر روزای بهترم ...
ولی نمیدونم چرا هنوزم….
دیروز بهتره.. !!

/ 5 نظر / 5 بازدید
آرام

کاش میدانستیم ک زندگی همان روزهایی بود ک آرزوی زود گذشتنشان را داشتیم

sam

عاشق اون خدايي ام كه چه بخوايم.. چه نخوايم.. "دوسمون داره.." [گل][گل][گل]

طنین

زندگی چیزی نمیگوید.... فقط نشانت میدهد.....

الهام

دیروز با همون خاطرات لعنتیش [گریه]