یوسف کنعان

به دلم میگویم:

آن یوسفی که برگشت به کنعانش،

استثنابود!

توغمت رابخور...

/ 2 نظر / 5 بازدید
میثم

آن یوسفی که برگشت به کنعانش، استثنابود....

تیرما

[متفکر]